STRESSLESS LOGO
STRESS-LESS

Благосъстояние и превенция на стреса от работата в цифрова среда. Иновативно обучително съдържание и инструменти за превенция и управление на дигиталния стрес за малки и средни предприятия (МСП).

ПРОЕКТЪТ

Проектът STRESS-LESS предоставя актуални статистически данни за това как  справяме с дигиталния стрес и предлага решения за малки (вкл. микро) и средни компании (МСП).

Като част от проекта се разработва ново съдържание за обучение за превенция и справяне с дигитален стрес. Обучителното съдържание може да се използва в работна среда или домашен офис от работещите в МСП, мениджъри, обучители и ментори. Програмата е достъпна чрез уеб портал и мобилно приложение. Иновативните дигитални инструменти за обучение помагат на потребителите да се научат как да предотвратяват и управляват дигиталния стрес и да развият навици и дисциплина, необходими за това (как да се справят с дигиталния стрес). Те помагат на работещите в МСП и други обучаеми да бъдат по-здрави, по-малко стресирани и да страдат по-малко от депресия и прегаряне.

Работен процес

Консорциумът по проекта се състои от пет партньорски организации, които имат богат опит и знания както в  изследването на стреса, така и в областите на здравето, благосъстоянието и образованието. Разработените онлайн модули се оценяват от представители на МСП във всяка страна партньор чрез онлайн проучвания, лични обучителни курсове, семинари и експертни интервюта (на базата на обоснована теория) и всички резултати от проекта са част от научения доклад на STRESS-LESS.

ПРОДУКТИ

В тази секция можете да намерите интелектуалните продукти на проекта STRESS-LESS и публикации по темата за дигиталния стрес и съответните интервенции за превенция или смекчаване на последствията от него.

STRESS-LESS ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА

Програмите за дигитално обучение в проекта са достъпни чрез обучителната платформа STRESS-LESS. Тя предоставя възможност за обучение според индивидуалните нужди на потребителя: със собствено темпо; в удобно време и място; през уеб-платформата или мобилното приложение.

Платформата и мобилното приложение ще подпомогнат процеса на изграждане на навици, за да се гарантира устойчивостта на резултатите от обучението. Чрез платформата работещите в МСП, техните мениджъри и собственици, преподаватели в ПОО, обучители, ментори, наставници и мениджърите по човешки ресурси получават достъп до специално създадено онлайн учебно съдържание, което е създадено, за да им помага за превенция, управлявление и намаляване на дигиталния стрес.

Новини

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.