STRESSLESS LOGO

Новини

Основни резултати от изследването на STRESS-LESS
29.06.2021
Основни резултати от изследването на STRESS-LESS
Онлайн проучване
23.04.2021
Онлайн проучване
Каним да участвате в нашето онлайн STRESS-LESS проучване.
Втора среща на партньорите
23.03.2021
Втора среща на партньорите
На 22 и 23 март 2021 г. партньорските организации в проекта проведоха онлайн своята Втора партньорска среща.
Старт на проекта STRESS-LESS
11.01.2021
Старт на проекта STRESS-LESS
Здравей, свят, ние сме вече тук, за да създаем нещо различно, полезно и хубаво!

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.