STRESSLESS LOGO
Онлайн проучване
23.04.2021
Онлайн проучване
Каним да участвате в нашето онлайн STRESS-LESS проучване.

Целта ни е да създадем нови обучителни методи за подобряване на компетентностите на служителите на малки и средни предприятия (МСП) във връзка с работата им в домашен офис и използването на цифрови технологии на работното място като подпомогне тяхното прилагане. Фокусът на този проект е в страните Германия, Австрия, България и Испания. Участвайки в това проучване, вие активно допринасяте за изграждане на познание по темата за дигиталния стрес на работното място и свързаните с него мерки за превенция. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на уеб страницата на проекта.

Проучването ще бъде активно до 14 май 2021 г. в различни езикови версии на следните връзки:

Немски: https://www.bfmbayreuth.de/limesurvey/index.php/716758?lang=de
Български: https://www.bfmbayreuth.de/limesurvey/index.php/716758?lang=bg
Испански: https://www.bfmbayreuth.de/limesurvey/index.php/716758?lang=es

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.