STRESSLESS LOGO
Самообучителната програма STRESS-LESS е готова! Вие и вашите колеги можете да се възползвате от нея напълно безплатно!
04.07.2022
Самообучителната програма STRESS-LESS е готова! Вие и вашите колеги можете да се възползвате от нея напълно безплатно!
Основните целеви клиенти на обучителната програма от смесен тип са представители и служители на МСП. Целта на програмата е да предостави самообучителни дейности и материали за превенция и управление на дигиталния стрес. Съдържанието е разпределено и представено в 8 обучителни теми, както следва:

МОДУЛ 1: Дигитална осъзнатост. Основни теми: какво представляват осъзнатостта и саморефлексията, кои са основните стъпки от цикъла на саморефлексията; как да открием кои са основните ни ценности; ефективни методи за саморефлексия.

МОДУЛ 2: Проактивност и доверие. Основни теми: какво означава да сме проактивни и как да го постигнем; две ефективни техники за регулиране на емоциите; какво е значението на доверието в работата; как регулативните мерки за защита на личните данни (GDPR) подпомагат онлайн сигурността ни.

МОДУЛ 3: Стратегия „една задача“. Основни теми: какво представлява тази стратегия и защо тя дава по-добри резултати от мултитаскинга; набор от техники за фокусиране, планиране и прилагане на стратегията „една задача“ в ежедневната работа.

МОДУЛ 4: Бизнес комуникация в дигитална среда. Основни теми: какви са разликите в етикета на общуването чрез личен контакт и онлайн, как да предадем онлайн съобщение по подходящ начин; как да оценим инструментите за онлайн общуване, които използваме в работата си.

МОДУЛ 5: Дигитална промяна за лидери. Основни теми: как да променим лидерските си действия в дигитална среда, като същевременно се грижим за: Основните нужди, Автономността, Майсторството, Близостта и Културата на изобилието на хората в екипа си.

МОДУЛ 6: Дигитална работа и здраве. Основни теми: кои са 4-те най-важни компонента на здравословния начин на работа и съвети как да ги изградим като свои навици.

МОДУЛ 7: Управление на стреса при работа от вкъщи. Основни теми: как да управляваме нивото на стреса, когато работим от вкъщи; как да подходим към темата за управление на времето; как да поставим граница между работата и личния си живот и как да не пренебрегваме почивката и общуването си с другите хора.

МОДУЛ 8: Баланс между работа и личен живот в дигиталната ера. Основни теми: какво можем да направим за себе си, за да подобрим баланса между работата и личния си живот; как да използваме древната мъдрост на философите стоици и някои съвременни техники, за да преоткрием баланса между работата и личния си живот в дигиталната ера и да очертаем правилните граници.  

Програмата можете да откриете на обучителната уеб-платформа на STRESS-LESS и в мобилното приложение Happiness Accelerator на английски, немски, испански и български език.

Вашата обратна връзка е много важна за нас. Можете да ни я предоставите на този линк.

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.