STRESSLESS LOGO
Старт на проекта STRESS-LESS
11.01.2021
Старт на проекта STRESS-LESS
Здравей, свят, ние сме вече тук, за да създаем нещо различно, полезно и хубаво!

STRESS-LESS е двугодишен проект, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, KA2. В него участват пет партньорски организации от пет различни държави: BF / M - ръководителят на проекта от Германия; Hafelekar от Австрия, Хепинес академи от България, Consultoria de Inovacion Social от Испания и Horizon Software Solutions от Великобритания.

Проектът STRESS-LESS има за цел да осигури и подкрепи прилагането на иновативни отворени педагогически методи и подходи за подобряването на дигиталните компетенции, а също и личните, социалните и образователните компетенции на служителите в малки и средни компании (МСП). Проектът се фокусира върху предоставяне на нови познания и обучение на хората за изграждане на навици за това, как да се справят по-добре с дигиталния стрес.

В резултат на дигиталната трансформация и свързаните с нея промени в бизнес моделите, работните потоци и използването на цифрови инструменти, работещите хора са изправени пред постоянно нарастващите изисквания по отношение на гъвкавост, достъпност и прозрачност. Това е причина за служителите и мениджърите да бъдат подлагани на непрекъснато нарастващ стрес.

Целите на проекта са следните:

• разработване на ново обучително съдържание за превенция и управление на дигиталния стрес, което може да се приложи в работна среда или в „домашен офис“ от служители в МСП, техните мениджъри, обучители  и ментори. Съдържанието на обучението ще бъде достъпно онлайн, безплатно чрез уеб-платформа и мобилно приложение;

• подпомагане на работата на преподаватели, обучители и наставници в ПОО чрез разработване на ефективни дигитални, отворени и иновативни педагогически методи;

• предоставяне на данни от изследвания и обратна връзка от практическото прилагане на мерките срещу дигиталния стрес на научни организации, обучителни институции и политици, така че те да могат да използват в работата си и доразвиват резултатите от проекта.

В дългосрочен план, благодарение на създаденото съдържание в проекта STRESS-LESS, служителите на МСП и другите обучаеми ще научат как да подобрят здравето си, да бъдат по-малко стресирани, да общуват по-успешно, да не страдат от депресия и прегаряне. В резулта на всичко това, работещите в МСП ще ползват по-малко болнични, ще повиши тяхната продуктивност, ефективност и конкурентоспособност.

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.