STRESSLESS LOGO
Втора среща на партньорите
23.03.2021
Втора среща на партньорите
На 22 и 23 март 2021 г. партньорските организации в проекта проведоха онлайн своята Втора партньорска среща.

По време на срещата те обсъдиха извършените до момента дейности. Всяка организация представи основните резултати от направеното проучване на своя пазар относно дигиталния стрес сред работещите хора. Въз основа на резултатите партньорите очертаха заедно следващите стъпки, които ще предприемат: подготовка и провеждане на национални онлайн проучвания по тематс за дигиталния стрес - сред служителите на МСП.

Благодарение на приноса на всички партньори, резултатът от срещата беше ползотворен обмен, който беше допълнително обогатен със сравнението между различните реалности и опит в страните на организациите.

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.