STRESSLESS LOGO

Партньори

BF/M
BF/M
BF / M е ръководител на проекта. Изследователският институт в Байройт за малки и средни предприятия към Университета в Байройт (BF / M-Bayreuth) е организация с нестопанска цел, тясно свързана с Университета в Байройт и с повече от 40 години история. В зависимост от натовареността, в института работят около осем асистенти от различни академични дисциплини.

Изследванията, които Институтът прави са за нуждите на около 115 компании, които са членове на асоциацията. Сред целите на BF / M е осъществяването на успешен двупосочен трансфер на постиженията в бизнес науката и адаптацията, както за целите на бизнеса, така  и на тези в академичния свят. Поради това институтът участва в проекти с актуални проблеми и въпроси от практическо значение, за разработване, адаптиране и прилагане на ефективни методи и инструменти за управление на бизнеса и науката в бизнеса.

Hafelekar
Hafelekar
Hafelekar е консултантска компания, която има опит в управленските, социалните и образователните науки. Основана е през 2001 г. Клиенти на Hafelekar са бизнес компании, организации с нестопанска цел, както и организации в публичния сектор.

Hafelekar има опит основно в следните бизнес направления: консултации, изследвания, проучвания, оценка, валидиране на неформални и целеви обучения, разработване на модели за обучение (ИКТ), дизайн на учебни програми, анализ на нуждите от обучение, проекти, финансирани от ЕС .

Организацията работи в тясно сътрудничество с Университета в Инсбрук (Департамент за организация на знанието) в областта на качествените социални изследвания. Hafelekar има много опит в създаването на цифрови медийни продукти, дистанционни и смесени решения за обучение.

Horizon Software Solutions
Horizon Software Solutions
Horizon Software Solutions е технологична компания, чиито продукти са насочени към B2B2C пазара и предоставят възможност на търговските организации да увеличават приходите и растежа си чрез по-ефективен маркетинг, като оперират чрез много канали и в много държави.

Благодарение на над 15-годишния си опит, Horizon предоставя възможност на blue-chip компаниите и корпорациите да се възползват бързо и лесно от новите пазарни възможности, като използват вече разработените от  Horizon уеб базирани и мобилни приложения за обслужване на клиенти и лоялност.

Иновативната CRM технология на Horizon се превърна в основа за развитието на ипотечната индустрия и получи признание под формата на две награди Gold Service Mortgage Strategy Technology Awards.

Happiness Academy
Happiness Academy
Хепинес академи е организация, която предлага тренинги и следва мисията си да преподава това, което не се учи в традиционните класни стаи: как да си изградим живот, изпълнен с щастие и удовлетворение.

Обученията на Хепинес академи са базирани на последните открития в съвременни научни области, с цел да се създадат иновативни програми за обучение за възрастни и за млади хора, по теми от позитивната психология.

Хепинес академи също така има опит в създаването на онлайн обучителни курсове, включително и чрез мобилни приложения, което дава възможност те да достигат до много повече хора. Екипът на компанията има богат опит в маркетинга, продажбите, цифровите технологии и телекомуникациите.

Consultoría de Innovación Social
Consultoría de Innovación Social
Екипът на Consultoría de Innovación Social (CIS) има дългогодишен опит в областта на създаването на креативни идеи, развитието на бизнес организации и планирането и провеждане на дейности като набиране на персонал, управление на човешките ресурси, обучение на възрастни и младежи, обучение на обучители, ментори и наставници.

Екипът на CIS има богатия опит в управлението и изпълнението на проекти и е много компетентен да поеме задачата да управлява процесите за осигуряване на качеството на проекта.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.