STRESSLESS LOGO

Проектът

История

В резултат на дигиталната трансформация и свързаните с нея промени в бизнес моделите, работните потоци и използването на цифрови инструменти, работещите хора са изправени пред постоянно нарастващите изисквания по отношение на гъвкавост, достъпност и прозрачност. Това е причина за служителите и мениджърите да бъдат подлагани на непрекъснато нарастващ стрес. Вече е доказано, че дигиталният стрес е свързан с понижаване на производителността, удовлетвореността от работата и мотивацията, а също така има пряка връзка с прегарянето и с нарушаването на баланса между работата и личния живот.

Горепосочените съображения са особено важни по отношение на настоящата COVID криза. Навсякъде в Европа могат да се наблюдават драстични промени в ежедневната работа. Дейностите срещу COVID водят до необходимостта от още по-голяма дигитализация в работата. Последицата е засилване на дигитално причинения стрес.

МСП разполагат с малко ресурси, за да се справят с проблемите на дигитализацията и още повече да се справят с последиците от кризата с COVID-19, но въпреки това те представляват 99% от всички предприятия в ЕС. За да запазят позицията си на пазарите занапред, те трябва да продължат с дигиталната трансформация и в същото време да отговорят на нуждите на своите служители.
Целевите групи на проекта STRESS-LESS са:

  • Служителите в МСП, по-конкретно тези, които извършват интелектуална работа
  • Мениджъри и собственици на МСП
  • Мениджъри по човешки ресурси, учители в ПОО, обучители, ментори в МСП

Цели на STRESS-LESS

Проектът STRESS-LESS предоставя актуални статистически данни за това как  справяме с дигиталния стрес и предлага решения за малки (вкл. микро) и средни компании (МСП).
 
Като част от проекта се разработва ново съдържание за обучение за превенция и справяне с дигитален стрес. Обучителното съдържание може да се използва в работна среда или домашен офис от работещите в МСП, мениджъри, обучители и ментори. Програмата е достъпна чрез уеб портал и мобилно приложение. Иновативните дигитални инструменти за обучение помагат на потребителите да се научат как да предотвратяват и управляват дигиталния стрес и да развият навици и дисциплина, необходими за това (как да се справят с дигиталния стрес). Те помагат на работещите в МСП и други обучаеми да бъдат по-здрави, по-малко стресирани и да страдат по-малко от депресия и прегаряне.

За да получите повече информация за планираните резултати в проекта, посете секция: ПРОДУКТИ
Работен процес

Консорциумът по проекта се състои от пет партньорски организации, които имат богат опит и знания както в  изследването на стреса, така и в областите на здравето, благосъстоянието и образованието. Разработените онлайн модули се оценяват от представители на МСП във всяка страна партньор чрез онлайн проучвания, лични обучителни курсове, семинари и експертни интервюта (на базата на обоснована теория) и всички резултати от проекта са част от научения доклад на STRESS-LESS.

За да получите повече информация за организациите в проекта, посете секция: ПАРТНЬОРИ.

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.